Vi skapar möjligheterna

Nu bryter vi tystnaden tillsammans, det är dags att hjälpa par som är ofrivilligt barnlösa att nå sin dröm om att bli föräldrar. Du kan hjälpa till genom att lämna ditt bidrag.

Vi är insamlingsstiftelsen för IVF

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF-behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år. För att erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alternativt fertilitetsklinik om behov av IVF-behandling.

Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.

Ger bidrag till dig som önskar IVF-behandling.

Sprider kunskap om IVF och ofrivillig barnlöshet.

Stödjer forskning och utbildning inom IVF.

Så här kan du stödja oss

Lär dig mer om IVF

Fakta

Visste du att idag genomförs det över 13 000 behandlingar med IVF i Sverige per år. Som resulterar i att det föds runt 4 000 barn.

Läs mer

Historia

Visste du att Louise Brown föddes 1978 i England, hon var det första barnet i hela världen som blev till genom provrörsbefruktning. Detta blev succé sedan dess har provrörsbefruktningar ökat, man beräknar att det är mer än 5 000 000 barn som har fötts genom metoden. Nathalie som är Louises lillasyster föddes också efter en IVF behandling.

Läs mer

Kostnader

Visste du att det finns olika priser för utredningar och behandlingar, beroende på landstingsfinansierad och privatfinansierad IVF behandling skiljer det sig åt i pris.

Läs mer

Vi samarbetar med