Ansökan

Vi vill förverkliga din dröm

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år, för att kunna erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alt fertilitetsklinik om behov av IVF behandling.

Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.

Du ansöker enkelt om bidrag genom att maila oss ett brev med dina uppgifter och ett intyg som styrker att du har kontakt med en klinik för utredning alternativt inför en behandling. Alternativt fyll i ansökningsformuläret längre ned på denna sida.

Stiftelsen tar emot ansökningar under 2020 vid två tillfällen per år 1 maj samt 1 oktober. Vi vill ha er ansökan minst en månad före något av ovanstående datum. Stiftelsen sammanträder två gång per år för att besluta om årets aktuella bidrag. Bidrag ges så länge det finns medel. Då antalet ansökningar är omfattande kommer endast de personer/organisationer/institutioner som tilldelats bidrag att meddelas. Bidrag kan ges upp till 30 % av ansökan, vänligen fyll in dina uppgifter i ansökan nedan. Fyll i totalt belopp för aktuell behandling, forskningsprojekt eller utbildningskostnad.

Undrar du över något kring ansökan? Välkommen att fråga oss!

Ansök här: