Privacy policy

Trygg hantering av dina personuppgifter utifrån GDPR

Den 25 maj 2018 trädde en ny Eu-lagstiftning GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft i Sverige. De nya reglerna ersätter den tidigare personuppgiftslagen PuL. I det stora hela är den snarlik med den nya lagstiftningen med undantaget att den stärker skyddet av din personliga intigitet. Vi är därför noga med hur vi hanterar dina personuppgifter och hanterar dessa endast genom ditt samtycke.

Som bidragsgivare eller att du inlämnar en ansökan om bidrag behöver du inte göra något på grund av den nya lagstiftningen. Du har också rättigheter att få kännedom om vilka uppgifter vi har om dig i vårt system. Som bidragsgivare eller att du ansöker om bidrag är det viktigt att du känner dig trygg med att dina uppgifter hanteras på ett korrekt sätt.

När du lämnar bidrag eller ansöker om bidrag samtycker du till att vi hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra vårt uppdrag inom ändamålet. Insamlingsstiftelsen för IVF får i första hand personuppgifter från dig. Exempel på uppgifter kan vara ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som telefonnummer, e-postadress, adress, personnummer, kontaktuppgifter till befintlig klinik.

Du har alltid möjlighet att försäkra dig om vilka uppgifter som finns förvarat hos oss och i vilket syfte. För alla våra handingar ska det finnas rättslig grund som vi stödjer oss på, vilka är:

Uppfyllande av avtal, det som krävs rent faktiskt för att kunna bli givare som privatperson eller företag.

Rättslig Förpliktelse, det som krävs för att sköta bokföring samt uppgifter till Skatteverket.

Samtycke, när du sagt att vi får behandla dina personuppgifter och förstått vad det innebär.