Fakta

Visste du att idag genomförs det över 13 000 behandlingar med IVF i Sverige per år. Som resulterar i att det föds runt 4 000 barn.

Provrörsbefruktning eller IVF som det numera kallas för, är ett sätt för ofrivilligt barnlösa par att bli föräldrar. Det finns olika metoder som används, det finns ingen metod som är bättre än en annan metod. Utan det är alltid kliniken som gör en bedömning efter första utredning som sker.