Historia

Louise Brown föddes 1978 i England, hon var det första barnet i hela världen som blev till genom provrörsbefruktning. Detta blev succé sedan dess har provrörsbefruktningar ökat, man beräknar att det är mer än 5 000 000 barn som har fötts genom metoden. Nathalie som är Louises lillasyster föddes också efter en IVF behandling.

1981 genomfördes de första graviditeterna efter IVF i Sverige, och det första barnet föddes därefter i Göteborg. Sedan under 1980-talet steg antalet behandlingar och kliniker succesivt.