Kostnader

Det finns olika priser för utredningar och behandlingar, beroende på landstingsfinansierad och privatfinansierad IVF behandling skiljer det sig åt i pris.

Oftast inleds det med en utredning vid landsting eller privat klinik, Skillnaden är att det kan vara långa köer inom landstinget och det för de flesta gäller endast ett försök. Priset kan skilja sig åt mellan olika kliniker och landsting. Efter utredningen så påbörjas lämplig behandling som är anpassad till de behov som finns. Behandlingarna varierar mycket i pris.