Om oss

Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år, för att kunna erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alt fertilitetsklinik om behov av IVF behandling. Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.”

När kärleken checkar in…

Att träffa den rätta är ibland inte enkelt, när man träffar den rätta vill man skapa ett liv tillsammans, man tror att kärleken övervinner allt. Drömmen om att skapa en familj blir verklighet. Som par gör man allt för att nå dit, men efter många års försök att få ett barn, insåg vi som par att det inte är så lätt som alla tror.

Okunskapen, Ovetandet och besvikelsen regnade över oss. Det krävdes stort engagemang, driv, tålamod och vilja för att förstå, inse och för att få svar på alla frågor och funderingar som rann över oss. Hur är det möjligt för oss att nå våran dröm tillsammans. En period kändes det som att drömmen om att få barn krossades.

Det är situationer som tär på relationen på grund av att man saknar förståelse för hur man ska hantera ofrivillig barnlöshet. Möjligheter finns. För att kunna hjälpa andra par som ska påbörja sin IVF behandling finns vi här för att stötta er. För oss är det viktigt att ni som par får möjligheten till stöd på olika sätt.

Därför skapade vi insamlingsstiftelsen för IVF. Hjälp oss att sprida budskapet tillsammans kan vi nå våra drömmar och göra det möjligt.

Nu bryter vi tystnaden!