Styrelsen

”Stiftelsens ändamål skall vara att ge bidrag till privatpersoner för IVF behandling. Bidrag kan ges till kvinnor och män över 25 år, för att kunna erhålla bidrag krävs intyg av kvinnoklinik, landsting alt fertilitetsklinik om behov av IVF behandling.

Vidare kan särskilt stöd för utbildning, utveckling och forskning ges för ändamålet. Stöd kan antingen utgå som penningbidrag eller att stiftelsen överlämnar gåva.”

Styrelsen består av tre ledamöter. Ledamöterna driver och utvecklar verksamheten för att uppnå ändamålet.

  • Ordförande: Nillo Hosseini
  • Ledamot: Christer Björkman
  • Ledamot: Soraya Hosseini

Stiftelsen startade 2018-03-01 och är registrerad hos Länsstyrelsen vid Västra Götaland och står under svensk insamlingskontroll.